Varför behövs en fettavskiljare

För restaurangägare i vardande kan olika myndighetskrav komma som en överraskning. Ett sådant handlar om fettavskiljare och krav på att en sådan kommer att behövas installeras. Att skaffa fettavskiljare och få ett startbesked från kommunen innan den sätts i bruk är ett krav som ställs oavsett var i Sverige man befinner sig. Detsamma gäller även för exempelvis caféer, storkök, gatukök, äldreboenden, förskolor och skolor – alla som använder mycket fett i den dagliga verksamheten ska också skaffa fettavskiljare.

Varför? Det finns logiska skäl till att en fettavskiljare ska installeras och användas. Idag använder vi mycket, mycket mer fett i samband med matlagning än tidigare. Detta i kombination med en ökande befolkning, fler verksamheter inom exempelvis café- och restaurangnäringen samt ett större slarv vid hanteringen av fett har skapat ett ökat tryck på våra redan känsliga avloppssystem. Att dessa i många fall dessutom redan har ett eftersatt underhåll skapar en situation där stora kostnader kan komma att dyka upp i många kommuner.

Fettavskiljare gör stor skillnad

Just där ger kraven på en fettavskiljare respit: genom att använda en sådan så fastnar allt fett och separeras från vattnet i samband med exempelvis diskning. Detta gör i sin tur att belastningen minskar och att avloppssystemen skonas från stopp som en följd av att fett har samlats i rören. Det är grundprincipen med en fettavskiljare: fett har lägre densitet än vatten och genom att använda denna lösning så kommer vattnet att forsa vidare medan fettet samlas upp.

Kan då privatpersoner också drabbas av krav på en fettavskiljare? Vad framtiden har i sitt sköte är svårt att spekulera i, men det är hittills inte mycket som tyder på detta då kostnaderna skulle bli lite för stora för den enskilde individen. Däremot kan man uppmana folk att tänka efter.

Gemene man idag använder mycket fett i samband med matlagning och hanterar resterna av detta väldigt slarvigt. Man häller det, helt enkelt och av lättja, i vasken. Genom att istället torka av stekpannor med hushållspapper eller hälla fettet i tomma mjölkkartonger så kan man minska trycket på avloppssystemet och göra skillnad i det lilla. Det är en enkel lösning på ett relativt stort problem.

Publicerat den
Kategoriserat som Annat